Termeni si conditii

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul campaniei promotionale „Asculta-ti inima” (in cele ce urmeaza "Campania") este S.C. Laropharm SRL , (in cele ce urmeaza “Organizatorul/Laropharm”), in parteneriat cu farmaciile CATENA si MEDAS SA. Laropharm SRL este persoana juridica romana, cu sediul în Bragadiru, Sos. Alexandriei, nr. 145 A, înmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J23/566/2001, C.U.I RO14099517 reprezentantata legal de Oprea Anca- Ioana in calitate de Director general . Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, cu informarea prealabila a publicului.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE

Campania promotionala este organizata si se va desfasura in farmaciile Catena si in clinicile Medas din Bucuresti si Pitesti.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE

Campania se va desfasura pe parcursul anului 2013, cu anexe individuale pentru fiecare campanie, anexe ce vor fi postate pe site in mod periodic

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania Promotionala este deschisa tuturor persoanelor fizice care au implinit 18 ani pana la data inceperii Campaniei Promotionale (20.03.2013), avand domiciliul/resedinta in Romania. Nu vor putea participa la aceasta campanie angajatii S.C. Laropharm SRL, CATENA MANAGEMENT SA si MEDAS SA, sotii si rudele de gradul I ai acestora. Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6. PRODUSE PARTICIPANTE

La aceasta Campanie Promotionala participa produsele din portofoliul Laropharm, produsele din gama Naturalis, din portofoliul Fildas si serviciile oferite de clinicile Medas.

SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE

In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera servicii medicale la clinica Medas.

SECTIUNEA 8. MECANISMUL DE DESFASURARE

  • Pentru orice achizitie a pachetului format dintr-un produs din portofoliul Laropharm si un produs din portofoliul Fildas, consumatorul primeste un card Medas pe care se specifica pachetul Medas de care va beneficia (conform anexa ) Pachetul Medas contine gratuitate si/sau reducere pentru servicii medicale in clinicile Medas. (vezi anexa specifica fiecarei luni calendaristice)
  • Consumatorul beneficiaza de masurarea tensiunii arteriale de catre o asistenta Medas, in farmaciile Catena (conform anexa)

SECTIUNEA 9.PROCEDURA DE REVENDICARE, VALIDARE SI ACORDARE A PREMIILOR

Premiile campaniei sunt reprezentate de:

Pachetul Medas

Participantii care achizitioneaza pachetul de produse Laropharm si Fildas, primesc un card Medas prin care pot beneficia de gratuitate si/sau reducere pentru serviciile Medas, numai daca respectivul card este insotit si de bonul fiscal.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei Promotionale nu va purta nicio raspundere derivand din vreo neintelegere si nu va putea fi implicat in litigiile legate de proprietatea asupra tichetelor participante (cardul MEDAS) la Campania Promotionala. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influenta modul de acordare a premiilor conform prezentului Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Vor fi luate in considerare numai tichetele promotionale, autentice, care nu prezinta semne de degradare, falsificare, modificare etc. In cazul unor erori de tipar sau alte erori si pentru ambalaje de alta natura, S.C. Laropharm SRL este exonerat de orice raspundere

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Premiile acordate in cadrul acestei campanii promotionale sunt neimpozabile dat fiind faptul ca valoarea individuala a acestora este mai mica de 600 lei.

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti competente din Bucuresti.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Participarea la aceasta Campanie Promotionala implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul www.programuldesanatate.ro/termeni-si-conditii incepand din data de 20.03..2013 sau prin adresarea unei cereri semnate si datate la sediul social al organizatorului: Bragadiru, Sos. Alexandriei, nr.145 A, jud.Ilfov pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei Promotionale cu informarea prealabila a publicului.

Anexa 1: Campania Asculta-ti inima si traieste o primavara linistita!

Prezenta campanie se conformeaza Termenilor si conditiilor generale ale campaniei in general si a Sectiunii 8, punctul 1, in particular. Astfel, produsele aflate in campanie sunt Vivaverol si CardioForte (pachet oferit la pretul promotional de 99.50 RON) iar serviciile medicale oferite de Medas sunt: Consultatie de specialitate cardiologie/medicina interna, o analiza de tip EKG si 20% reducere la orice set de analize medicale de laborator

CATENA

CATENA

LAROPHARM

LAROPHARM

MEDAS

MEDAS